Wat is osteopathie en wat kan het voor u doen?

Betekenis van osteopathie

Letterlijke betekenis = ziekte door de beenderen. Griekse ‘Osteon’= beenderen en griekse pathos = ziektebeeld. De grondlegger is A.T.Still, begin 20ste eeuw.

Wat is het?

Osteopathie is een holistische of geheelomvattende manuele therapie, die niet enkel het skelet maar het volledige menselijke lichaam omvat.

Alle lichaamssystemen zijn met elkaar verbonden (skelet, spieren, bloedvaten, neurologisch, lymfatisch en hormonaal systeem) in een eenheid en worden door elkaar beïnvloed.

De behandeling omvat het corrigeren van deze functionele systemen in het lichaam door middel van verschillende manuele technieken.

Hoe gaan we te werk?

1. Informatie vergaren

Tijdens het eerste consult wordt de nodige tijd uitgetrokken om u te ondervragen omtrent uw klacht en uw medisch verleden. Het is zinvol de resultaten van voorgaande medische of paramedische onderzoeken (RX, CT, ganganalyse, zoolcorrecties, trainingsstrategieën, ...) mee te brengen.

2. Testen

Met behulp van verschillende provocatieve testen en eventuele hulpmiddelen zoals percussiehamer, radeerwieltje en stemvork wordt de pijn van de patiënt uitgelokt om zo een duidelijk beeld te krijgen van de klachtenstructuur (gewricht, spier, pees, zenuw, bloedvat, kapsel,...).

3. Osteopathisch onderzoek

Nadien volgt het osteopathisch onderzoek: u dient zich daartoe uit te kleden tot op het ondergoed. Vervolgens worden de lichaamshouding en de beweeglijkheid van alle strukturen (weefsels, gewrichten, organen, wervelzuil en ribben) in het lichaam aan de hand van specifieke manuele technieken getest.

4. De behandeling

Tijdens de osteopathische behandeling worden de gevonden bewegingsbeperkingen vrijgemaakt met zachte manuele technieken. De osteopathische technieken verschillen van aard en intensiteit naargelang het weefsel dat behandeld wordt en de noodzakelijk te behandelen structuur. Indien nodig worden specifieke richtlijnen meegegeven aan de patiënt om in de toekomst klachten te voorkomen; zoals rust, houdings-, trainings- of voedingsadvies.

  • Bij chronische of recidiverende sportletsels kan een osteopaat worden ingeschakeld.
  • De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van het optreden of slecht genezen van een blessure die zich mogelijks op een geheel andere plaats dan de klacht kan bevinden.
  • Iedereen heeft ooit operaties (bv appendix) of verzwikkingen meegemaakt. Ook problemen thv het kaakgewricht komen regelmatig voor. Deze letsels veroorzaken meestal niet onmiddellijk klachten, maar verstoren de belastbaarheid van het lichaam met mogelijke letsels van spieren en/of gewrichten tot gevolg.
  • Ook preventief kunnen sporters worden gescreend. De doelstelling is immers atleten van gewoon goed naar optimaal te brengen door mogelijke intrinsieke risicofactoren te detecteren voor ze klachten veroorzaken.

Wij zijn er voor iedereen

volwassenen - ouderen - kinderen
zwangere vrouwen - baby’s - sporters

Onze praktijk

Neem contact met ons op