Wat is fasciatherapie en wat kan het voor u doen?

Wat is fasciatherapie

Fasciatherapie is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Het is een innovatieve en zeer bijzondere -hoofdzakelijk manuele- therapie.

In tegenstelling tot bepaalde methodes en technieken, die externe krachten op het lichaam uitoefenen, wordt een behandeling met Fasciatherapie gekarakteriseerd door haar diepgang, haar zachtheid en haar impact op de globaliteit van het lichaam.

Een andere belangrijke dimensie is dat de fasciatherapie de bewuste medewerking en volle aandacht van de persoon die behandeld wordt, vraagt. Ze heeft diepgaande en blijvende effecten van ontspanning bij stress.

Fasciatherapie heeft een dubbel paradigma: enerzijds bestaat ze uit structurele, symptomatische handgrepen waarbij de structuur (spieren, botten, vliezen, bloedvaten, zenuwbanen enz.) van het lichaam behandeld wordt. Anderzijds wordt de patiënt via specifieke handgrepen betrokken in de behandeling. De patiënt ondergaat de behandeling niet passief, hij neemt actief deel aan het proces.

De behandeling

Een behandeling met fasciatherapie kan bestaan uit manuele behandeling, bewegingstherapie en eventueel een gesprek. De opbouw van de behandeling is afhankelijk van de aard van de aandoening en is individueel bepaald.

Tijdens de behandeling wordt soms om een specifieke medewerking van de patiënt gevraagd. Dit kan gaan van het aandachtig volgen van het verloop van de behandeling tot het actief uitvoeren van de oefeningen. Deze aspecten dragen bij tot een grotere lichaamsbewustwording en een betere duurzaamheid van de bekomen resultaten.

Het doel is te komen tot een grotere autonomie van de patiënt.

Wij zijn er voor iedereen

volwassenen - ouderen - kinderen
zwangere vrouwen - baby’s - sporters

Onze praktijk

Neem contact met ons op